Workshops

Bemiddelingsgericht werken voor leidinggevenden.

De opleiding richt zich in eerste instantie naar leidinggevenden – middel- en topmanagement – maar is ook een meerwaarde voor andere medewerkers die doeltreffend met conflicten willen omgaan.

Conflicten zijn complex. Een theoretisch kader is noodzakelijk om met conflicten en spanningen aan de slag te kunnen. Tegelijk is de opleiding ook erg praktisch omdat er veel ruimte is voor interactie en oefenen, bij voorkeur aan de hand van eigen ingebrachte casussen.

Deze workshop wordt gegeven door Luc De Cleir van Funkafy of Dominique Renders van De Hefboom. Beiden zijn bemiddelaars en communicatieprofessionals.

Doelstellingen

  • Kan je conflicten in je team voorkomen of tijdig herkennen
  • Zie je het potentieel van conflicten
  • Verwerf je inzicht en vaardigheid in verschillende stijlen van conflicthantering
  • Durf en kan je conflicten bespreken
  • Versterken jouw communicatievaardigheden
  • Stimuleer je duurzame en gedragen oplossingen

Meer informatie op http://www.funkafy.be/omgaan-met-conflict/