Vraag en antwoord

V: Wat is bemiddeling nu eigenlijk?

A: De bemiddelingsmethode die wij hanteren, is die van het contrapuntmodel. Hierbij zijn er twee basisprincipes van belang: de onderhandelingsmethode van Uri en Fisher en de systeemcommunicatietheorie. Dit vormt de basis voor hoe er binnen de bemiddeling gecommuniceerd wordt, en hoe de onderhandeling gestuurd wordt.

De onderhandelingsmethode van Uri en Fisher gaat uit van onderhandelen op basis van bekommernissen, niet louter standpunten. We hanteren deze insteek omdat onderzoek heeft aangetoond dat het twisten rond standpunten “ik vind dat” suboptimale resultaten aflevert.

Concreet betekent dit dat wij na een eerste gesprek waarin de keuze voor bemiddeling wordt besproken, inclusief de voor- en nadelen, werken in 4 onderhandelingsrondes.

V: Hoeveel sessies duurt een bemiddeling?

A: Het is zeer lastig om gemiddeldes te geven omdat elk conflict verschilt en geen onderhandelaars gelijk zijn. Er zijn bemiddelingen die een paar weken duren, er zijn er die langer dan een jaar duren. Het tempo wordt niet door de bemiddelaar bepaald. Doorgaans is bemiddeling sneller dan de overheidsrechter omdat er nu eenmaal geen termijnen dienen gehanteerd te worden.

V: Wat is de kostprijs van bemiddeling?

A: De bemiddelaar werkt aan 130€/uur. Sommige onderhandelaars kiezen ervoor om deze kost te delen, andere niet. Wanneer expertise nodig zou zijn voor een partner (advocaat, notaris, expert of psycholoog) werken zij aan de hun geijkte erelonen.

V: Hoe frequent moeten afspraken doorgaan?

A: Voor familiezaken kiezen we ervoor om de afspraken bij regel wekelijks te laten doorgaan, maar hiervan wordt soms afgeweken, of omdat de onderhandelaars het wensen of door bijzondere omstandigheden. In sociale zaken kunnen de afspraken wat verder uit elkaar liggen, maar nooit meer dan 3 weken.

V: Welke conflicten komen er in aanmerking voor bemiddeling?

A: Wij hebben ons gespecialiseerd in familiezaken, sociale zaken en politieke dossiers. Er zijn gespecialiseerde bemiddelaars voor handelszaken, op vraag verwijzen we door.

V: Is bemiddeling enkel om te scheiden?

A: Bemiddeling leent zich tot alle conflicten die mensen zelf willen oplossen. In die zin is er geen beperking wat materie betreft. Bemiddeling wordt vaak gekozen voor scheidingen, verblijfsregelingen, onderhoudsgelden en erfeniskwesties. We kennen ook slachtofferbemiddeling. Ook sociale conflicten – tussen werkgever en werknemer – hebben een aard die vatbaar is voor bemiddeling. Het gaat heel breed: ook in politieke dossiers zien we steeds vaker bemiddeling opduiken.