Diensten

ALTERNATIEF

wat zijn nu de mogelijkheden?

Weloverwogen een traject kiezen: dat is uw prioriteit.

Tevredenheid0%

Er zijn verschillende methodes voorzien in de Belgische wetgeving om uw conflict op te lossen. De rechtbank is een bekende en vaak gekozen mogelijkheid. Ook arbitrage en bemiddeling winnen aan populariteit. Het is van het grootste belang dat u een weloverwogen keuze maakt. In 80% van de gevallen leidt dit tot hogere tevredenheid, ongeacht het concrete resultaat.

 

Wij willen hierover in volle transparantie werken en kiezen ervoor om elke bemiddeling met een trajectbemiddeling te starten. Trajectbemiddeling is niets anders dan in alle transparantie nadenken over de manier waarop jullie het conflict willen oplossen. Het is een vaak vergeten, doch noodzakelijke, stap.

 

Praten kan heel moeilijk zijn, zeker wanneer het onderwerp heel belangrijk is. De oplossing is niet altijd om het uit handen te geven, maar de middelen krijgen om het zelf op te lossen. Dat is bemiddeling.

mogelijkheden
  • Bemiddeling

    In bemiddeling neemt u het zelf in handen. Een bemiddelaar begeleidt het traject en tekent samen met u de overeenkomst op. Deze kan bij een erkend bemiddelaar gehomologeerd worden door een rechter.

  • Rechtbank

    Bij een procedure voor de rechtbank neemt u meestal een advocaat. Deze pleit voor u en handelt de procedure in overleg met u af. De uitspraak van een rechter is bindend, behoudens de mogelijkheid tot beroep.

  • Arbitrage

    Arbitrage is een door de wet ingesteld mechanisme dat het mogelijk maakt om gerezen geschillen te laten beslechten door ``privérechters``.

WAT

visie en expertise

Familiezaken, handelszaken en sociale zaken.

Onze dialoog is een team van experts die aan de hand van bemiddeling conflicten in familiezaken en sociale zaken oplost. We ontzorgen dus, zonder het in de plaats van onze cliënten op te lossen, dat blijven ze zelf doen. We begeleiden met onze expertise het onderhandelingsproces en ruimen hordes – samen – op.

 

Ons team bestaat uit: bemiddelaars in familiezaken en sociale zaken. Tevens kunnen we ook rekenen op advocaten om de bemiddelingsovereenkomst verder juridische vertaalslag te geven. Ontbreken niet in onze structuur en visie: notarissen, experts en therapeuten voor zowel volwassenen als kinderen.

Meer informatie over het team vindt u hier.

kernwaarden

Wekelijks

Doelgericht

Vertrouwelijk

Gezamenlijk

WERKWIJZE

hoe gaat bemiddeling in het werk?

Jullie, de onderhandelaars, bepalen het tempo.

Traject0%

Informatie0%

Bekommernis0%

Oplossing0%

De bemiddelingsmethode die wij hanteren, is die van het contrapuntmodel. Hierbij zijn er twee basisprincipes van belang: de onderhandelingsmethode vanUry, Fisher en Patton en de systeemcommunicatietheorie. Dit vormt de basis voor hoe er binnen de bemiddeling gecommuniceerd wordt, en hoe de onderhandeling gestuurd wordt.

 

De onderhandelingsmethode van Ury, Fisher en Patton gaat uit van onderhandelen op basis van bekommernissen, niet louter standpunten. We hanteren deze insteek omdat onderzoek heeft aangetoond dat het twisten rond standpunten “ik vind dat” suboptimale resultaten aflevert.

 

Concreet betekent dit dat wij na een eerste gesprek waarin de keuze voor bemiddeling wordt besproken, inclusief de voor- en nadelen, werken in 4 onderhandelingsrondes.

de kern van bemiddeling

basisprincipes

Bemiddeling is een context, veel meer dan een methode of een resultaat. Wat bedoelen we daarmee? Bij bemiddeling bepaalt u het resultaat. Het is niet de doelstelling van de bemiddelaar om een bepaald plan door te trekken of inhoudelijke suggesties te doen.

 

De methode die gebruikt wordt, is bij ons die van het contrapuntmodel. Hierbij zijn er twee basisprincipes: de onderhandelingsmethode van Ury, Fisher en Patton en de systeemcommunicatietheorie.

structuur

Wanneer de emoties hoog oplaaien, zowel in persoonlijke als professionele conflicten, is het houden van overzicht moeilijk. Daarom doet de bemiddelaar dat voor u.

eerlijk

Sommigen noemen het onpartijdigheid, anderen veelzijdige partijdigheid. Het komt neer op een eerlijke houding van de bemiddelaar die voor alle partijen even hard werkt.

schuldloos

Een bemiddelaar interesseert zich niet voor de schuldvraag. Hij leeft zich in de realiteit van elke partij in. Zo voelt elke partij ook dat de bemiddelaar daar rekening mee houdt.

transparant

Bemiddeling heeft niets met achterkamertjes te maken, het is een helder traject waarbinnen alle partijen dezelfde volledige toegang hebben tot informatie. De bemiddelaar heeft informatieplicht.

U bent overtuigd en wil een stap verder?

het verloop

1ste afspraak

Overwogen keuzes maken.

Vaak wordt er telefonisch een afspraak gemaakt. Het is daarbij van het grootste belang de inhoud nog niet te bespreken, het zou de geloofwaardigheid van de bemiddelaar voor de andere partij al kunnen aantasten.

 

In de eerste afspraak wordt er samen nagegaan welk oplossingstraject het best is; kiezen jullie voor bemiddeling, de overheidsrechter, arbitrage, dading, enz.

 

Op het einde van deze eerste afspraak wordt er een bemiddelingsprotocol ondertekend waarin de partijen zich engageren tegenover elkaar en de bemiddelaar.

Dit is de eigenlijke start van de bemiddeling: we starten de onderhandelingsprocedure. Eerst gaan we na waar jullie het over eens zijn. Misschien is dat simpelweg dat er een probleem is.

 

In deze ronde van de onderhandeling gaan we op zoek naar wat jullie willen oplossen.

2de afspraak

Agreeing to disagree.

Maar over wat precies?

volgende afspraak

Zelf onderhandelen, op jullie tempo.

In deze ronde van de onderhandeling zijn we op zoek naar het achterliggende. Wat vinden jullie belangrijk, welke eigenschappen dienen mogelijke uitkomsten in zich te dragen?

 

Het is hier echter nog niet de bedoeling van mekaar te begrijpen of bij te treden, we merken dan wel vaak dat mensen gelijkaardige bekommernissen hebben, het is ook heel normaal en geen probleem dat dit niet zo is.

In de laatste stap van de onderhandeling zijn we op zoek naar oplossingen, die tegemoet komen aan de bezorgdheden van eerder.

 

Nadat jullie het eens zijn over deze regelingen, worden ze op papier gezet, indien nodig door een advocaat.

 

De uitkomst van de bemiddeling, de bemiddelingsovereenkomst, kan in vele gevallen door een overheidsrechter gehomologeerd worden, wat betekent dat ze uitvoerbaar is. De partijen kunnen deze bepalingen met andere woorden tegenover elkaar afdwingen.

laatste afspraak

Afleveren van de bemiddelingsovereenkomst.

Wie is er concreet aan het werk?